เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 9 เมษายน 2563 หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 81 ราย ได้โลหิตจำนวน 72 ราย/ยูนิต คิดเป็น 32,400 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ ศรีตะพัสโส
นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน  96 ชิ้นด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้