เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 8 เมษายน 2563 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อาคารสุริยะบูรพา ค่ายจักรพงษ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย ได้โลหิตจำนวน 71 ราย/ยูนิต คิดเป็น 31,950 ซีซี
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และทหารในสังกัดเป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัย
ให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 75 ชิ้นด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้