เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนางจารุชา พรมภักดี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤติโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยนำไปมอบให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวังกักตนเอง
ในที่พักพิงเป็นเวลา 14 วัน ที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และมีฐานะยากจน จำนวน 96 รายในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย