เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รองนายกและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ 72 % จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน
2 เครื่อง จาก บริษัท เอส.มอเตอร์เซลล์ จำกัด โดยมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้จังหวัดเลย จำนวน 500 ลิตร และมอบให้สาธารณสุขจังหวัดเลย
จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ ในจังหวัดเลย ได้นำไปใช้
ประโยชน์ในการป้องกันและยับยั่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย