เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ปลัดอำเภอเมืองเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่ รพ สต กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย โดยนำไปมอบให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวังกักตนเองในที่พักพิงเป็นเวลา 14 วัน  ที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
และมีฐานะยากจน จำนวน 60 ราย  ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย