เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน พร้อมด้วยนางนริศรา สุวรรณโค
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ สต ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ
โควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยนำไปมอบให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวังกักตนเองในที่พักพิงเป็นเวลา
14 วัน ที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และมีฐานะยากจน จำนวน 100 รายในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย