เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นด่านหน้าในการ
เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป