เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 14 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับกลุ่มสตรี ในพื้นที่อำเภอพุนพิน ในการร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทย
เพื่อจะได้นำไปมอบให้กลุ่ม อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามตำบลต่างๆ ทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดส่งผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย มาให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี