เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 14 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเจลล้างมือ
จำนวน 30 หลอด ถวายแด่พระครูสุตธรรมสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดสมหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
(โควิด-19)