เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 14 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการรับมอบแอลกอฮอล์จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างร่วมรับมอบ
แอลกอฮอล์ ในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)