เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 13 เมษายน 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลัดจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จำนวน 2,500 ลิตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนของสภากาชาดไทย ในการรับมอบแอลกอฮอล์ดังกล่าวเพื่อมอบต่อให้แก่ศูนย์ราชการต่างๆ ภายในจังหวัดฯ จำนวน 500 ลิตร และมอบต่อให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  จำนวน 2,000 ลิตร ด้วย