เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกบรรเทาทุกข์ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยรวม 26 หมู่บ้าน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านหัน, ตำบลโนนศิลา ตำบลโนนแดง, ตำบลเปือยใหญ่
ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 308 ครัวเรือน