เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่  23 มกราคม 2563 นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอนาทวี  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลประกอบ ปลัดอำเภอประจำตำบลประกอบ ร่วมกันมอบ ของยังชีพและเงินให้กับ นายมะสอแล๊ะ อาแว อยู่บ้านเลขที่ 86
หมู่ที่ 2 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กรณีบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2563 ทำให้บ้านบริเวณห้องครัวและที่นอน เสียหายบางส่วน
และได้ประสาน อบต.ประกอบ ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่แล้ว