เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมานิต บริพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้มอบหมายนางเลขา สิทธิศักดิ์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเด็กหญิงวลัยพร ศรีอุดม เรียนชั้นม.1 รร.ทับช้างวิท พ่อแม่ลำบากมีอาชีพรับจ้างกรีดยางและมีบิดาป่วยเป็นโรคไต
มีลุงพิการอาศัยอยู่ในบ้านด้วยอีก1 1 คน