เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในเขตพื้นที่
ซอยประชาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวน 4 ครอบครัว ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงิน
สังคมสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 35
,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 4 ถุง และเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้มีผู้ใจบุญในชุมชนได้นำเงิน สิ่งของ และเครื่องนุ่งห่มมามอบให้แก่
ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งมีรายชื่อที่ได้รับความเดือดร้อนดังต่อไปนี้
1. นางอภิรัชฎา สุวรัตน์ชัย บ้านเลขที่ 72/1 เสียหายทั้งหลัง
2. นายประสิทธิ์ สุขเขียน บ้านเลขที่ 72 เสียหายทั้งหลัง
3. นายณรงศักดิ์ จานุกูล บ้านเลขที่ 68 เสียหายทั้งหลัง
4. นางพวงเงิน สุขเขียน บ้านเลขที่ 72 เสียหายบางส่วน