เลือกหน้า

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12
มอบหมายให้นางพัตรา  บุญเกลี้ยง ผอ.รพ.สต.บ้านโตระ ผู้นำชุมชนและอสม ตำบลตำนาน  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ
ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19 แก่ผู้ป่วยฯและกลุ่มเสี่ยงที่กักกันโรคโควิด -19 ณ พื้นที่ ม.8,13,14 ตำบลตำนาน
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน  8 ชุด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด -19