เลือกหน้า

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้
นางพัตรา  บุญเกลี้ยง ผอ.รพ.สต.บ้านโตระ ผู้นำชุมชนและอสม ตำบลตำนาน  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 แก่ผู้ป่วยฯและกลุ่มเสี่ยงที่กักกันโรคโควิด -19 ณ พื้นที่ ม.9 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำ
นวน  2 ชุด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด -19