เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
พันตำรวจเอกศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการ กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมบรรจุสิ่งของช่วยเหลือชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่อาจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งต้องพักกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการร้องขอรับความช่วยเหลือ
จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
,  สำนักงานจัดหารายได้ และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น พ้นภัย
โดยได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ภัยฝ่าวิกฤตโควิด 19 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,330 ชุด เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้แก่ผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
ที่ต้องกักตัวเอง ทั่วทั้ง 
26 อำเภอ โดยกระจายรับมอบชุดธารน้ำใจจำนวน 4 จุด คือ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองอำเภอพลอำเภอชุมแพ
และอำเภอน้ำพอง
และในวันนี้ เวลา 14.00 น. ประธานในพิธีได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 แก่นายอำเภอ และผู้แทนอำเภอ เพื่อส่งมอบให้แก่
ผู้กักตัวเองในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
บ้านฝางพระยืนมัญจาคีรีบ้านแฮดซำสูง และอำเภอหนองเรือ