เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่13 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 13 ราย ในพื้นที่
 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 13 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น