เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 10 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน
พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน เพื่อเยี่ยมครอบครัว นายศรัทธา ศรีพิบูลย์ อายุ 33 ปี และครอบครัว
นายสมชาย เรืองจันทร์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากทั้ง 2 ครอบครัว เป็นบ้านประสบอัคคีภัย
โดยนายศรัทธา ศรีพิบูลย์ มีอาชีพรับจ้างและได้เช่าบ้านของ นายสมชาย เรืองจันทร์ เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563   เวลาประมาณ 22:00 น.
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้ง 2 หลังดังกล่าวที่อยู่ติดกัน ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท โดยมีกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน ได้ร่วมสมทบทุนการช่วยเหลือในครั้งนี้
ครอบครัวละ 5,000 บาทด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น