เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 10 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นพ.จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพยาบาล เป็นผู้รับมอบฯ