เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 10 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ นพ.กฤษนันท์ เหล่ายัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และพยาบาลเป็นผู้รับมอบฯ