เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย มอบเงินสนับสนุน “พลังบุญ รวมพลังต้าน COVID – 19)” พร้อมร่วมประกอบอาหาร เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแจกจ่ายแก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธา
ณ โรงงานน้ำแข็งกิจวารี อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย