เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
มอบชุดธารนำ้ใจ ช่วยผู้ประสบวาตภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 60 ชุด ให้กับนายอัศวิน หินเธาว์
ปลัดอำเภอเชียงคาน กลุ่มงานความมั่นคง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน