เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
และอำเภอวังสะพุง มอบชุดธารนำ้ใจ ช่วยผู้ประสบวาตภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชน
ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จำนวน 575 ราย ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Tags: เลย