เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ ที่เดินทาง
มาจากต่างจังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตนเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 จำนวน 1,300 ชุด และหน้ากากอนามัย (ผ้า)
จำนวน 700 ชิ้น  ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน