เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลพบุรี คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตนเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 จำนวน 5 ราย
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี