เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางประภัสรา ศรีทอง และ นางจริญญา กังน้อย รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ อำเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ราย บ้านนายสุจริต บัวภา บ้านเลขที่ 199 หมู่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งบ้านเสียหายทั้งหลัง
โดยมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 9,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด