เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวประภัสรา ศรีทอง และนางจริญญา กังน้อย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 82 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 68 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้
จำนวน 27,200 ซีซี. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในการออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดังนี้
1. คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ให้งด!! ออกปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบคัดกรองก่อนร่วมปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. ผู้ออกปฏิบัติงานต้องใส่หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
4. ผู้ออกปฏิบัติงานต้องล้างมือบ่อย ๆ หรือสวมถุงมือยาง งดการสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตนเอง
5. ในกรณีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้ผู้บริจาคเปลี่ยนพลาสเตอร์ด้วยตนเอง งด!! การสัมผัสกับผู้บริจาค