เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเริญ
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหน้ากากอนามัยให้สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 148 ชิ้น ณ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ