เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงิน จำนวน 3,000 บาท มอบนางสาวสมจิตร วงคณิต อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว