เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 9 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหน้ากากอนามัย
มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส พื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ และพื้นที่ตำบลอินคีรี  จำนวน 100 ชื้น