เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตนเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1,300 ชุด  ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนกำลังพลในการจัดถุงธารน้ำใจ ดังนี้

1. ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 สนับสนุนกำลังพล จำนวน 12 นาย
2. ผู้บังคับกองพันบริการศูนย์สงครามพิเศษ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 30 นาย
3. ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 15 นาย
4. ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนกำลังพล จำนวน 10 นาย
5. ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 35 สนับสนุนกำลังพล จำนวน 11 นาย
6. ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 สนับสนุนกำลังพล จำนวน 10 นาย
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดพิธีมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย สำหรับมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ ที่เดินทาง
มาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตนเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี