เลือกหน้า

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางกุสุมาล พงษ์​สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวนทั้งสิ้น 115 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 121 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 48,400 ซีซี. พร้อมนี้ได้มอบใบประกาศและเข็มที่ระลึก ให้กับผู้บริจาคโลหิต
ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง โดย นางศิริโฉม หมั่นนอก แทนนายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยสมาชิกกาชาด อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมปฏิบัติงานด้วย