เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563  นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางนริศรา สุวรรณโค กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 2 ชุด เพื่อมอบให้
ความช่วยเหลือผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ที่อาศัยอยู่บ้าน หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ /กรุงเทพฯ /จังหวัดเขตปริมณฑล และจังหวัดอื่น ในช่วงระยะแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีปัญหาด้านการครองชีพ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน เป็นผู้นำในการมอบในครั้งนี้