เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน  2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบหน้ากากอนามัยจากนายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี และนายวุฒิพงศ์  ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี