เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและทำ Face Shield ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับ
หน่วยงานของรัฐบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่  ณ จุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (โควิด-19)