เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 13 ราย ณ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวน 13 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบวาตภัยและประชาชนผู้มาร่วมงาน