เลือกหน้า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมโครงการ ” สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อบริการเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม  พร้อมให้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็ก ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง