เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าแด่ พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี/เจ้าอาวาส
วัดตานีนรสโมมสรพระอารามหลวง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ และมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอรับอาหาร และเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาชมรมเสบียงบุญ
และจิตอาสาที่มาช่วยเหลืองานโรงครัวเฉพาะกิจประกอบอาหารแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ โรงทานของวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่
๖ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชที่ให้วัดที่มีศักยภาพให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน ผู้ไม่มีรายได้ ฯลฯ ทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม โดยได้รับการบริจาคปัจจัยวัตถุดิบจาก ศิษยานุศิษย์
และญาติโยมผู้มีจิตอันเป็นกุศล ให้กับคนยากจน โดยการแจกอาหาร(ไม่มีหมูเป็นส่วนประกอบ) วันละ ๑,๒๐๐ กล่อง