เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัว พลทหารชัยวัฒน์​ คงปลอด​บ้านเลขที่ 6/3   ตำบลท่าข้าม   อำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีความประพฤติดี มีความเสียสละทุ่มเท ในการปฏิบัติงานแต่มีฐานะครอบครัวลำบากยากไร้
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาทพร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง   และน้ำดื่ม 1 แพ็คเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื่องต้น โดยมี พ.อ.หญิง​ นิศากร​ บุญชรัตน์ ภริยารองเสนาธิการมณทลทหารบกที่ 45และ คณะแม่บ้านทหารบกฯ  ได้ร่วมลงพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย