เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางโศภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบ“ข้าวสาร” จำนวน 400 กิโลกรัม ในวันรวมน้ำใจ ” ชาวนราฯ ใส่ใจ ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ” ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบให้ประชาชน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีรับมอบในครั้งนี้