เลือกหน้า

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ราย นางสนั่น สีสุก และเพื่อติดตามให้หลานสาวสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 34 ม.5 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี