เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565นายเจริญศักดิ์ วงสุวรรณนายอำเภอเวียงสร นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยนายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอาวุโสนางประไพ กรายแก้ว พัฒนาการอำเภอเวียงสระลงพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ในการขับเคลื่อนชุมชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนำโดย กำนันไพรินทร์ แก้วศรีมน เทศบาลตำบลทุ่งหลวงปลัดอำเภอ   พัฒนากร   กศน.   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5,6,13 ตำบลทุ่งหลวงผู้แทน รพ.สต.ควนร่อน อสม.   และแกนนำสตรีผู้สูงอายุบ้านวังใหญ่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต แก่สมาชิกครัวเรือนเปราะบางโดยได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินจำนวนหนึ่งให้กับครัวเรือนเปราะบาง ดังนี้
1. นายกฤษฎา แก้วเจริญ บ้านเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวงอยู่กับพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  สภาพปัญหา- เนื่องจากตกต้นไม้ กระดูกสันหลักหักทำให้พิการเดินไม่ได้- เป็นแผลกดทับที่สะโพก ต้องล้างแผลใส่ยาทุกวันใช้กางเกงผ้าอ้อมวันละหลายตัว- มีรายได้จากการขับรถขายไอศกรีม- ภรรยา พิการทางสมอง- บุตรชาย จบ ป.6 อายุ 13 ปี ไม่เรียนต่อ ความต้องการ/แนวทางการช่วยเหลือ- ทต.ทุ่งหลวง นำขึ้นทะเบียนผู้พิการ- รพ.สต.ควนร่อน ดูแลประสานงาน รพ.เวียงสระ ในการรักษาตามอาการ- ขอสนับสนุนผ้าออมผู้ใหญ่- กศน.เข้าไปดูแลบุตรชายเรื่องการเรียนต่อ
2. นายเกรียงศักดิ์ คล้ายดวง บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง สภาพปัญหา- ด้านสุขภาพ เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ความต้องการแนวทางแก้ไข- ชุมชนดูแลเป็นกำลังใจ- รพ.สต.ควนร่อน/อสม. ดูแลการรักษาสุขภาพตามอาการ
3. นางยุพดี จรเปลี่ยว บ้านเลขที่ 135/5 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง สภาพปัญหา/ความต้องการ- เป็นเบาหวาน ตัดขาทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอุปสรรคมาก- ขอสนับสนุนรถวีลแชร์- รพ.สต.ควนร่อน อสม. ดูแลประสานงานโรงพยาบาล การรักษาตามอาการ
การดูแลเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สมาชิกในครัวเรือนเพื่อนบ้าน แกนนำชุมชน เป็นแกนหลักสำคัญที่จะสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันในชุมชน