เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเชิญมอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายมิตร อั้วพรม บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด หม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ และผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นเบื้องต้น.