เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอตะโหมด ร่วมกิจกรรม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565”ณ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง จำนวน  5 ราย ดังนี้
1. นางหมิละ พิสแลงาม อายุ  81  ปี  บ้านเลขที่ 3  หมู่ที่ 8 ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง                    
2. นายสาน  ฟองชล   อายุ 89  ปี   บ้านเลขที่ 20  หมู่ที่ 8 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง    
3. นางฮาหวอ  แสงเดือน อายุ  84  ปี  บ้านเลขที่ 32  หมู่ที่ 8 ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง                              
4. นางหรอมะ  หะ   อายุ  89  ปี    บ้านเลขที่ 47  หมู่ที่  8 ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง
5. นางเยาะ  ยะหะวอ  อายุ  90 ปี บ้านเลขที่ 57  หมู่ที่ 8 ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง