เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากแบบผ้า
จำนวน 200 ชิ้น แก่เด็ก และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สาขาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี