เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย
ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายมัสลิน ตามแบบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา เรือนจำจังหวัดพะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา และสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ผู้ยากไร้
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4,000 ชิ้น ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการรับมอบ