เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวปวีณา เพชรสุริยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งดำเนินการตัดสำเร็จ ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชิ้น จาก นางไรวินทร์ พลเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง ซึ่งเป็นสถานศึกษา/ชมรมอาสายุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังอาสายุวกาชาด
ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า (ภาคใต้) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ในการนี้
จะได้นำหน้ากากอนามัยส่งมอบแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดปัตตานีต่อไป