เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับประถมต้น ป.1 – ป.3 จำนวน 5 ราย และนักเรียนระดับประถมปลาย ป.4 – ป.6 จำนวน 5 ราย คุณชำนาญ อัครไพศาลกุล มอบเงินให้เด็กนักเรียน คนละ 200 บาท ณ โรงเรียนวัดบ้านกรวด อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี